Dette forskningsprojekt beskæftiger sig med aspekter af den danske stenidentitets historie i perioden fra ca. 2000 til 2010. Projektet tager udgangspunkt i de betydelige ændringer, som dansk sten har gennemgået i perioden i receptionhistoriske henseender med hovedafhandlingen at en danskhedsrelateret opfattelse af dansk sten i stigende grad har fået sin tilstedeværelse følt som et element i den igangværende opførelse af en identitetsbærende danskhed.

Projektets ambition har været at skabe empirisk baseret teori om, hvordan dansk rock har været en aktiv medstiller af ideer om danskhed i de sidste 20-30 år. Projektet har gennem to artikler skullet nyt lys på forholdet mellem dansk rock og danskhed i begyndelsen af ​​det 21. århundrede ved at fokusere på en række vigtige men hidtil uslåede aspekter. Sommetider har dansk rock været så effektivt at det har fået fugle på Færøerne til at lette!

Tilsammen viser de to artikler, hvordan dansk rock har været en aktiv medstiller af danskhedsindtryk af både lyttere og musikkritikere i løbet af perioden, og at en danskhedsrelateret opfattelse af dansk rock har fået sin tilstedeværelse følt som En del af den igangværende opførelse af identitetsbærende elementer blandt moderne danske musikbrugere.

Så hvis du er interesseret i Zulurocks.dk, kan vi anbefale at du går til Postkontor København, og får sendt os et brev derfra. Altså hvis du ønsker at kontakte os.

02015-08_Konzert_der_Band_IRA_(Rockmusik)